Aquablast kabinetter


Om Aquablast

Aquablast kabinetter for våtblåsing

Aquablast sandblåsekabinett er konstruert slik at man kan avfette og sand- eller glassblåse i en og samme operasjon. Vann og blåsemiddel blandes i bunnen av kabinettet, og transporteres ved hjelp av en polyurethane-pumpe frem til den manuelle blåsepistolen. Trykkluft tilføres pistolen ved dysen, slik at hastigheten øker, og ønsket renseeffekt oppnås.

Vann og blåsemiddel resirkuleres i maskinen. Fint blåsemiddel og andre forurensninger mates via et overløp til sedimenteringsfilteret, som befinner seg på gulvet bak maskinen.

Fordeler ved våtblåsing

  • Støvfri prosess
  • Rensing ved hjelp av væskestrøm, ikke anslag, som ved tørrblåsing
  • Avfetting og sand- eller glassblåsing i en og samme operasjon
  • Bedre finish
  • Vesentlig mindre forbruk av blåsemiddel
  • Unngår penetrering av blåsemiddel i myke materialer

Tilleggsutstyr

  • Nivåindikator for vann/blåsemiddelblandingen
  • Rensing i lukket sirkulasjonssystem
  • Manuell rensepistol for vann
  • Syklon for utskilling av partikler

 

naerbilde1

God sikt ved hjelp av spyling og vinduspusser. Vindu av laminert glass.

naerbilde2

Polyurethane-støpt blåsepistol med dyser av Borcarbide.

naerbilde3

Polyurethane senkepumpe med hurtigkobling og filter i rustfritt stål.

naerbilde4

1 eller 3-fase, 2,2 kw/2800 o/min elektrisk motor. Demonteres enkelt sammen med pumpe ved eventuelt vedlikehold.

Få tilsendt vår Aquablast-brosjyre på norsk!