Bladgull


  • Leveres i 22 og 23 karat i pakker á 500 ark 80×80 mm.
  • Benyttes til inskripsjoner i gravmonumenter, samt gyldenlær.

matgull_bladgull_Fotor